Trắc nghiệm Photoshop CS3 (60 câu hỏi)

  Share
  avatar
  Admin
  Adminstrator
  Adminstrator

  Nam
  Tổng số bài gửi : 703
  Age : 30
  Đến từ : H.O.U
  Hiện đang là : Student
  Sở trưởng : Design
  Registration date : 22/12/2007

  Thông báo Trắc nghiệm Photoshop CS3 (60 câu hỏi)

  Bài gửi by Admin on Tue Jan 01, 2008 4:00 pm


  :pttimes: Bài trắc nghiệm sau được làm trong thời gian 60 phút. Mời các bạn đánh giá
  trình độ của mình để biết khả năng của mình đến đâu đối với phần mềm PS
  này. Bạn phải nhớ bấm giờ đấy .
  Lấy tổng số câu đúng chia cho 6 sẽ ra điểm của
  bạn:
  Từ 7 trở lên là biết nhiều rùi đó.
  5-6: mới bắt đầu học.
  <5:
  đừng vừa làm bài vừa mơ tưởng cái khác.

  :drunk2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

  1. Không gian mầu HSB có chế độ làm việc (mode HSB) tương ứng:
  a. đúng
  b.sai

  2. Lệnh Paste có phím tắt là CTRL+v; lệnh paste into có phím tắt là:
  a.CTRL+ALT+V
  b. CTRL+SHIFT+ V
  c. CTRL+P+I
  d. Không rõ

  3. Palete Navigator dùng để
  a. Phóng to thu nhỏ vùng nhìn hình ảnh
  b. Quản lý mầu trong hình ảnh
  c. Không rõ

  4. Công cụ zoom tool dùng để:
  a. Phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh
  b. Phóng to hoặc thu nhỏ tầm nhìn trong hình ảnh

  5. Theo ngầm định Palete Layers nằm cùng nhóm với palete:
  a. History
  b. Style
  c. Color

  6. Kích thước lớn nhất của Brush size là (tính bằng Pixel):
  a. 99
  b. 100
  c.999
  d.2500

  7. Ảnh Bitmap có tên khác là:
  a. Vector Image
  b. Rater Image
  c. Cả a, b đều sai\

  8. Bảng chỉnh mầu Curves có phím tắt là :
  a. CTRL+C
  b. CTRL+M
  c. CTRL+ U d. Không có phím tắt

  9. Bảng chỉnh mầu Curves không cho phép đặt điểm đen và điểm trắng để hiệu chỉnh hình ảnh:
  a. đúng
  b.sai

  10. Bảng chỉnh mầu Hue/Staturation không có chức năng Colorize (tái tạo mầu)
  a. đúng
  b.sai

  11.
  Bảng chỉnh mầu Levels cho phép đặt điểm đen và điểm trắng để hiệu chỉnh hình ảnh:
  a. đúng
  b.sai

  12. Bất kỳ Palete nào trong Photoshop đều có Palete Menu được truy cập thông qua biểu tượng (hình tam giác khoanh tròn)
  a. đúng
  b. sai
  c. không rõ

  13. Bộ lọc Extract dùng để:
  a. Tách hình ra khỏi nền
  b. Xén hình

  14. Bộ lọc vừa thực hiện có phím tắt là:
  a.CTRL + D
  b. CTRL+E
  c. CTRL+F
  d. CTRL+G

  15. Cảnh báo mầu đang chọn không in được có nghĩa là:
  a. Mầu đang chọn khi in ra máy in bị lệch mầu
  b. Mầu đang chọn khi in ra máy in thành mầu trắng
  c. Mầu đang chọn khi in ra máy in thành mầu đen
  d. Không rõ

  16. Chế độ mầu CMYK có:
  a. 3 kênh b.4 kênh c.5 kênh

  17. Chế độ mầu GrayScale có:
  a. 1 kênh
  b.3 kênh
  c.5 kênh

  18. Chế độ mầu Lab có:
  a. 3 kênh
  b.4 kênh
  c.5 kênh

  19. Chế độ mầu RGB có:
  a. 3 kênh
  b.4 kênh
  c.5 kênh

  20. Có thể chuyển đổi hình ảnh từ chế độ RGB trực tiếp thành Bitmap:
  a. đúng
  b. sai

  21. Có thể chuyển đổi hình ảnh từ chế độ RGB trực tiếp thành CMYK:
  a. đúng
  b. sai

  22. Có thể chuyển đổi hình ảnh từ chế độ RGB trực tiếp thành Doutone:
  a. đúng
  b. sai

  23. Có thể chuyển đổi hình ảnh từ chế độ RGB trực tiếp thành Grayscale:
  a. đúng
  b. sai

  24. Có thể đặt thông số Feather khi nào
  a. Trước khi tạo vùng chọn
  b. Sau khi tạo vùng chọn
  c. Trước và sau đều được
  d. Không biết

  25. Có thể định nghĩa Brush bằng một vùng chọn bất kỳ
  a. đúng
  b. sai
  c. không rõ

  26. có thể định nghĩa Pattern bằng một vùng chọn bất kỳ:
  â. đúng b. sai c. không rõ

  27. Công cụ Blur nằm cùng vị trí với công cụ
  a. burn
  b. sharpen

  28. Công cụ dodge tool nằm cùng vị trí với công cụ:
  a. Smugle
  b. Burn

  29. Công cụ eye droper cho phép lấy thông tin mầu ở:
  a. Bất kỳ vùng nào trong hình ảnh
  b. Bất kỳ vùng nào trong cửa sổ photoshop
  c. Bất kỳ vùng nào trên màn hình
  d. Không rõ

  30. Công cụ Gradient và Paint bucket nằm cùng một ví trí trong nhóm của công cụ?:
  a. đúng
  b. sai
  c. không rõ

  31. Công cụ Healing brush có thao tác thực hiện tương tự công cụ:
  a. Clone Stamp
  b. Brush
  c. Eraser
  d. History brush

  32. Công cụ move tool không thể copy được hình ảnh?
  a. đúng
  b. sai
  c. không rõ

  33. Công cụ Slice tool dùng để cắt gọn hình ảnh
  a. đúng
  b. sai
  c. không rõ

  34. Để bật/ tắt tools box ta chọn lệnh
  a. Window \ tool box
  b. window\ tools

  35. Để thay đổi độ phân giải hình ảnh ta dùng lệnh:
  a. Image size
  b. canvas size
  c. không biết

  36. Định dạng file chuẩn của Photoshop là :
  a. JPG
  b. GIF
  c. PSD
  d. tất cả các định dạng file trên

  37. đường path trong Photo shop là đối tượng vẽ :
  a. Vector
  b. Bitmap

  38. Đường Path trong Photoshop là đối tượng vẽ kiểu:
  a.bitmap
  b. vector
  c. không biết

  39. khi áp dụng Layer Style trên một lớp đang có vùng chọn trên đó thì:
  a. chỉ áp dụng hiệu ứng cho vùng đang chọn
  b. áp dụng hiệu ứng cho lớp hiện thời.

  40. Khi tạo file mới, mầu của file mới tạo là mầu
  a. trắng (white)
  b. Trong suốt (transparent)
  c. Tuỳ chọn trong hộp thoại.
  d. không rõ

  41. không thể áp dụng mặt nạ lớp cho lớp chữ:
  a. đúng
  b. sai

  42. Lệnh File \ Open cho phép mở ảnh có định dạng:
  a. JPG
  b. GIF
  c. PSD
  d. tất cả các định dạng file ảnh

  43. Lệnh copy có phím tắt CTRL+C; lệnh Copy Merge có phím tắt là:
  a.CTRL+ALT+C
  b. CTRL+SHIFT+ C
  c. CTRL+C+M
  d. Không rõ

  44. Lệnh Deselect có phím tắt là CTRL+D; lệnh Reselect có phím tắt là:
  a. CTRL+Shift+D
  b. CTRL+R
  c. CTRL+Shift+R
  d. không rõ

  45. Lệnh Edit \ Fill không cho phép chọn mầu tô khác ngoài mầu tô Force Ground hoặc Back Ground.
  a. đúng
  b. sai
  c. không rõ

  46. Lệnh Free Transform cho phép biến ảnh đối với lớp background
  a. có
  b. không
  c. tuỳ thiết đặt khoá lớp
  d. không rõ

  47. Lệnh Image Size nằm ở menu
  a File
  b. Image
  c. Layer
  d. Help

  48. Lệnh Inverse trong menu Image \ Adjusment dùng để
  a. Đảo ngược vùng chọn
  b. đảo ngược mầu
  c. Đảo cả vùng chọn và mầu.

  49. Lệnh Resize Image nằm ở menu:
  a File
  b. Image
  c. Layer
  d. Help

  50. Lệnh xoay hình ảnh 180 độ và lệnh lật hình ảnh theo chiều ngang cho kết quả hình ảnh:
  a. Giống nhau
  b. Khác nhau.

  51. Mặt nạ Quick mask dùng để:
  a. Che đi phần hình ảnh không muốn hiển thị
  b. Tạo vùng chọn

  52. Một hình ảnh có độ phân giải 72 DPI có:
  a. 72 điểm ảnh trên một inch độ dài
  b. 72 điểm ảnh trên một inch vuông
  c. không rõ

  53. Phím tắt của công cụ Blur là:
  a. b
  b.l
  c.u
  d.r

  54. Phím tắt của công cụ Dodge là
  a.d
  b.o
  c.g
  d.e

  55. Phím tắt của công cụ Smugle là:
  a.s
  b.m
  c.u
  d.r

  56. Phím tắt để tạo một lớp mới là:
  a. CTRL+L
  b. CTRL+N
  c. CTRL+Shift+N

  57. Snap shot được lưu cùng hình ảnh:
  a. đúng
  b. sai
  c. không rõ

  58. Tăng tuỳ chọn Tolerance của công cụ Magic wand làm cho:
  a. Vùng chọn được tạo bởi lệnh càng nhiều
  b. Vùng chọn được tạo bởi lệnh càng ít
  c. Không rõ.

  59. tạo tệp tin mới từ trạng thái hình ảnh hiện thời bằng Palete:
  a. Layers
  b. History
  c. Channel
  d. không rõ

  60. Tạo vùng chọn bằng công cụ Elipse marque giữ phím gì để được hình tròn:
  a. Ctrl
  b.Shift
  c. Alt
  d.không biết

  :battay: ( Đáp án sẽ được đưa lên sau )
  avatar
  Deek
  Moderator
  Moderator

  Nam
  Tổng số bài gửi : 120
  Age : 29
  Đến từ : Sát vách nhà hàng xóm
  Hiện đang là : Bố đời
  Sở trưởng : thích nghe chương trình radio dành cho người điếc....
  Registration date : 24/12/2007

  Thông báo Re: Trắc nghiệm Photoshop CS3 (60 câu hỏi)

  Bài gửi by Deek on Tue Jan 01, 2008 11:08 pm

  ứ học xê ét ba đâu... như hâm ấy.... :hic: :hic:
  avatar
  Admin
  Adminstrator
  Adminstrator

  Nam
  Tổng số bài gửi : 703
  Age : 30
  Đến từ : H.O.U
  Hiện đang là : Student
  Sở trưởng : Design
  Registration date : 22/12/2007

  Thông báo Re: Trắc nghiệm Photoshop CS3 (60 câu hỏi)

  Bài gửi by Admin on Wed Jan 02, 2008 12:14 am

  Sao lại bảo CS3 "hâm" đồng chí DK :drunk2: CS3 hay hơn đấy, mối tội đòi cấu hình cao hơn bt tí :ôi đáng iu . Nhưng dùng CS2 là rất ok rồi. Bài trắc nghiệm này phù hợp với cả CS2 nữa đấy
  avatar
  Admin
  Adminstrator
  Adminstrator

  Nam
  Tổng số bài gửi : 703
  Age : 30
  Đến từ : H.O.U
  Hiện đang là : Student
  Sở trưởng : Design
  Registration date : 22/12/2007

  Thông báo Re: Trắc nghiệm Photoshop CS3 (60 câu hỏi)

  Bài gửi by Admin on Thu Jan 10, 2008 3:40 pm

  xem ra ko ai muốn tham ra thử sức nhỉ :ôi giời ơi
  avatar
  hoa
  Thành Viên
  Thành Viên

  Nam
  Tổng số bài gửi : 88
  Age : 29
  Đến từ : phố hàng lươn tìm đg` mất hút
  Hiện đang là : giám đốc trại tâm thần
  Sở trưởng : ăn no ngủ kĩ!!!ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn!!!!!!!!!!giống nhợn hehe
  Registration date : 24/12/2007

  Thông báo Re: Trắc nghiệm Photoshop CS3 (60 câu hỏi)

  Bài gửi by hoa on Fri Feb 29, 2008 1:12 am

  ngại lém cóa bít j đâu :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic:
  avatar
  hoa
  Thành Viên
  Thành Viên

  Nam
  Tổng số bài gửi : 88
  Age : 29
  Đến từ : phố hàng lươn tìm đg` mất hút
  Hiện đang là : giám đốc trại tâm thần
  Sở trưởng : ăn no ngủ kĩ!!!ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn!!!!!!!!!!giống nhợn hehe
  Registration date : 24/12/2007

  Thông báo Re: Trắc nghiệm Photoshop CS3 (60 câu hỏi)

  Bài gửi by hoa on Fri Feb 29, 2008 1:15 am

  sao khuê nhìu máu vậy????tao xí máu nè!!!!đề nghị tăng choa bạn ít máu hok ko vao nữa!!!!!!!! :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2: :evil2:
  avatar
  Admin
  Adminstrator
  Adminstrator

  Nam
  Tổng số bài gửi : 703
  Age : 30
  Đến từ : H.O.U
  Hiện đang là : Student
  Sở trưởng : Design
  Registration date : 22/12/2007

  Thông báo Re: Trắc nghiệm Photoshop CS3 (60 câu hỏi)

  Bài gửi by Admin on Fri Feb 29, 2008 11:54 am

  hoa đã viết:ngại lém cóa bít j đâu :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic: :hic:
  Pó tay :shock:

  Sponsored content

  Thông báo Re: Trắc nghiệm Photoshop CS3 (60 câu hỏi)

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Wed Apr 25, 2018 3:46 pm